Konut Sigortası

konut sigortasi
Sigortalanan evi ve içerisinde yer alan eşyaları, deprem veya başka bir doğal afet sonucu hasar görmesi ya da yıkılması, hırsızlık, yangın ve su baskını gibi birçok risk kapsamında koruma altına alan sigorta türüdür. İçeriğindeki çeşitli ek teminatlar ile kişisel tercihler, evin içerisinde bulunduğu coğrafya ve risk grubuna göre poliçe kişiye özel olarak düzenlenebilir.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

 • Yangın, yıldırım düşmesi, infilak: Her sigorta şirketi konut sigortası için yangın teminatını sağlar. Bu teminat kapsamında, yıldırım ve yangın nedeniyle hasar gören eşyalar güvence altına alınır. Aynı zamanda infilak ve yangın nedeniyle ortaya çıkan duman ve buharın sigortalı eşyalara direkt olarak verdiği hasarlar da karşılanır.
 • Deprem: Deprem sonucu DASK sigortası dışında kalan zararları teminat altına alır. Konut sigortası ile zorunlu deprem sigortası farklı sigorta türleridir.
 • Grev, lokavt, kargaşa, terör ve halk hareketleri: Bu toplumsal hareketler ve yetkililer tarafından olayları önlemek amacıyla yapılan müdahaleler nedeniyle meydana gelen her bir hasarda, hasarın %5’i oranında muafiyet uygulanır.
 • Cam kırılması: Dik konumda sabit duran cam ve aynaların kırılması nedeniyle zarar gören eşyalar teminat altındadır.
 • Hırsızlık: Hırsızların ev içindeki eşyalara ya da bina ve içindeki eşyalara verdiği hasar ek teminatlar arasında bulunur.
 • Ferdi kaza sigortası: Risk adresinde bulunan sigortalının kaza nedeniyle daimi sakat kalması durumunda sigortalıya, vefat etmesi halinde ise lehtarına poliçe şartlarına göre tazminat ödenir.
 • Enflasyondan korunma: Bina ve eşyaların enflasyona karşı değerlerinin korunması sağlanır.
 • Dahili su: Bina içinde bulunan su, kazan veya kalorifer borularının ya da tesisatın patlaması veya kırılması sonucunda sigortalı eşyalara gelen hasarlar teminat kapsamında bulunur.
 • Araba çarpması: Motorlu ve motorsuz kara ve deniz taşıtlarının çarpması ile uçak ve diğer hava taşıtlarının düşmesi ya da çarpması sonucunda sigortalı bina ve eşyalarda meydana gelen hasarlar karşılanır.
 • Yangın mali sorumluluk: Sigortalının kiracı ya da ev sahibi olması fark etmeksizin, herhangi bir yangın durumunda bu kişilerin birbirlerine karşı mali sorumluluğu poliçe kapsamındadır. Yangının komşu bina ve eşyalara zarar vermesi de teminat güvencesi altındadır.
 • Gasp ve kapkaç: Sigortalı ve ailesinin konut dışında karşılaştığı gasp ve kapkaç olaylarında kişisel eşyaların zarar görmesi ya da nakit paranın çalınması poliçede belirtilen özel şartlarla güvence altına alınır.
 • Duman: Menfez ya da boru ile bacaya bağlı olan pişirme cihazlarının neden olduğu zararlar teminatlar arasında bulunur.
 • Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamında bulunan riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılma masrafları karşılanır.
 • Makine kırılması: Konutta yer alan hidrofor, jeneratör, havuz tesisatı, kompresör gibi en fazla 10 yıllık olan makinelerin kırılması poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Alternatif ikamet değişikliği ve taşınma: Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında yangın nedeniyle oturulamayacak durumda olan konutun tamir ve yeniden inşa edilme masrafları poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Aile reisi sorumluluğu: Sigortalı ve ailesinin konut içinde bulunan 3. kişilere kaza sebebi ile verecekleri maddi ve bedeni zararlar teminatlar arasında yer alır.
 • Yardım hizmetleri: Elektrik, tesisat, anahtar ve cam işleri, ambulans, uzman hemşire ve doktor gönderilmesi, güvenlik ve otel hizmeti ile acil mesajların iletilmesi yardım hizmetleri kapsamındaki teminatların arasında bulunur.

İletişime Geçin

Bilgileriniz bize ulaşmıştır en kısa sürede size dönüş yapacağız.